Straalstroom

straalstroom verwachting van de aankomende 7 dagen

Voor verdere uitleg over de straalstroom zie hier onder

Wat is straalstroom?

De straalstroom is een zeer sterke wind op 9/10 km hoogte. De windsnelheden die gemeten worden liggen per definitie boven de 100 km per uur, welke kunnen oplopen tot 350 km per uur.

Hoe ontstaat de straalstroom?

De straalstroom is een natuurkundig verschijnsel dat ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen twee gebieden. Het temperatuurverschil zorgt ervoor dat er luchtstromingen ontstaan. De aarde wil die verschillen opheffen, waardoor warme lucht naar de koude toe gaat stromen en koude lucht naar de warme. Wanneer hoog in de atmosfeer de twee luchtsoorten elkaar ontmoeten ontstaat de straalstroom, met sterk windsnelheden.

Hoe ziet de straalstroom eruit?

Vanaf de aarde is een straalstroom soms te herkennen aan de wolkenlucht. Karakteristiek zijn de zeer langgerekte banden van hoge bewolking. De straalstroom is gemiddeld enkele duizenden kilometers lang, enkele honderden kilometers breed en slechts een paar kilometer hoog. Op satellietbeelden is dus een zeer langgerekte maar smalle band te zien waarin hoge windsnelheden voorkomen. Die band kronkelt in de atmosfeer als een rivier in een landschap. Meestal is de stroming van west naar oost gericht, maar door de vele kronkels kan de luchtstroming op bepaalde plaatsen ook naar zuid of noord gericht zijn.

Waar komt de straalstroom voor?

In onze atmosfeer bestaan meerdere straalstromen tegelijk. Ze zijn verspreid over de wereld, bijvoorbeeld boven Europa, de evenaar of in het poolgebied. De straalstroom die het dichts bij de pool zit wordt de polaire straalstroom genoemd, een tweede straalstroom die meer naar de evenaar ligt is de subtropische straalstroom. Straalstromen kunnen vertakken waardoor er bijvoorbeeld een over Spanje en een over Scandinavië heen ligt.

Wat is de invloed van straalstroom op het weer in Nederland?

Winter:
In koude winters is de polaire straalstroom vaak terug te vinden boven Spanje. Dit zorgt ervoor dat er bij ons geen grootschalige stormen voor kunnen komen. In heel het gebied ten noorden van de straalstroom overheerst het koude weer en brengen depressies meestal sneeuw teweeg. In zachte winters is het patroon vergelijkbaar met dat in de Lente. Een storm in de winter is dus zeker niet uitgesloten, denk maar aan de zware stormen van januari 2007.

Lente:
Tijdens de winter is de polaire straalstroom meestal* te vinden boven het zuiden van Europa, vaak ongeveer ter hoogte van Spanje. Als de lente aanbreekt en het zachter weer wordt, verplaatst de straalstroom zich naar het noorden, vaak ter hoogte van Nederland. Als de straalstroom over Nederland komt, of er vlak langs gaat, zorgt dat voor veel regen en wind en soms ontstaan er stormen. Dit zijn de zogeheten voorjaarsstormen.
*In zachte winters hebben we de straalstroom soms de hele winter boven Nederland hangen.

Zomer:
Als de straalstroom zich tijdens de zomer richting ons land begeeft hebben we geen heerlijk zomerweer. Er trekken dan regelmatig regengebieden over Nederland heen en stroomt er vaak frisse lucht vanaf zee Nederland binnen, waardoor de zomerbeleving bij veel mensen ver te zoeken is. Bij warm, droog en standvastig zomerweer ligt de straalstroom vaak ter hoogte van Scandinavi� of is door verzwakking zelfs helemaal niet terug te vinden op de weerkaarten.

Herfst:
De herfst is het stormseizoen bij uitstek. In de herfstmaanden ligt de straalstroom vaak ter hoogte van Nederland. Hierdoor staan we dan onder invloed van lagedrukgebieden, die veel regen en wind veroorzaken. Als de straalstroom in de buurt van Nederland ligt is de kans op een herfststorm dan ook het grootst.

Bron: KNMI & Wikipedia